Nytt senter ved TIK: Oslo Institute for Research on the Impact of Science

Hva skal til for at forskning skal gjøre en forskjell i samfunnet?

OSIRIS logo

I de senere årene har ordet "impact" dukket opp oftere og oftere i utlysninger, i evalueringer og i det offentlige ordskiftet: hva bruker vi egentlig forskningsresultater til?

Ideelt sett er forskningsprosessen enkel: forskeren får midler til sitt prosjekt, prosjektet gjennomføres etter planen, og resultatene kan brukes til noe håndfast og samfunnsnyttig. Så enkelt er det imidlertid ikke. Eksempelvis vil det ta årevis med testing før nye medisiner blir tilgjengelig allmenn bruk, forskningsartikler publiseres i anerkjente journaler lenge etter at finansieringen har tatt slutt, og prototyper må tilbake til skrivebordet fordi liknende patenter allerede finnes.

De som kommer med penger vil jo gjerne se noe håndfast, noe konkret. Derfor sitter nå forskere på kontorene sine over hele verden og forsøker å spå fremtiden for sine resultater; - hvem kan ha nytte av det jeg vil finne ut av? - hvordan kan mine resultater ha en impact?  

Flere forskningsfelt har tradisjon for å studere impact både direkte og indirekte, men mye av denne forskningen fokuserer primært på forskning og forskningsinstitusjonene selv, samt at de ulike tilnærmingene ikke gir et samlet bilde av status quo.

OSIRIS – The Oslo Institute for Research on the Impact of Science, ønsker å gjøre noe med dette.

I løpet av de neste åtte årene skal OSIRIS-forskerne jobbe med å undersøke impact i bred forstand, med perspektiver fra flere interessenter, og de skal bidra til å bygge broer mellom ulike tilnærminger og miljøer.

Senteret er delfinansiert via Norges forskningsråds FORINNPOL-program. Senteret ledes og administreres av TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo og har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Les mer om OSIRIS og meld deg på oppstartsseminar 13. oktober 2016!

Publisert 21. sep. 2016 09:49 - Sist endret 20. feb. 2019 13:07