English version of this page

STS-gruppen

STS er et tverrfaglig forskningsfelt som utforsker vitenskap og teknologi sin samfunnsrolle. På engelsk kalles slike teknologi- og vitenskapsstudier for Science and Technology Studies (STS). Denne forkortelsen benyttes også på norsk.

Hvordan påvirker digitalisering vitenskapelig praksis, og hva er konsekvensene? Hvorfor fører ikke mer kunnskap til mer politisk handling rundt klimaendringene? Hva er ‘etisk’ forskning? Hvordan blir visjonen om den nye bioøkonomien og havøkonomien arbeidet fram? Dette er eksempler på spørsmål som stilles av STS-forskere på TIK.

Teknologi- og vitenskapsstudier er knyttet til en lang tradisjon innen historie og samfunnsfag. På slutten av 60-tallet ble en ‘vitenskap om vitenskapen’ gradvis institusjonalisert som følge av kontroverser rundt vitenskap og teknologi sin påvirkning på politikk. I dag er STS et dynamisk og tverrfaglig forskningsfelt som forener forskere fra en rekke ulike bakgrunner og disipliner.

STS ser kunnskapspraksiser som en grunnleggende kulturell og materiell praksis, og utforsker disse i empiriske studier av både historiske og samtidige fenomener.

STS-forskerne på TIK har et særlig fokus på natur, miljøet og livsvitenskapen, og vi studerer disse praksisene på tvers av vitenskap, politikk og økonomi. Vi drar nytte av et tverrfaglig sett med metoder som inkluderer både historiske, digitale og samfunnsvitenskapelige metoder. STS-forskere med tilknytning til TIK møtes regelmessig i VTK-gruppen (Gruppen for Vitenskap, Teknologi og Kultur).

Forskningen vår utforsker blant annet følgende temaer:

Vitenskapshistorie, medisinsk historie, forskningsetikk, epidemiologi, digitale infrastrukturer i forskning, Responsible Research and Innovation (RRI) Foto: Silje Morsman
Nye markeder i bioøkonomien, biopolitikk, livsvitenskap, havbruk, menneske-dyr relasjoner.
Foto: Institute of Marine Research

 

Politikkens praksiser, Stortingets historie, byråkrati og kalkulasjonspraksiser, forskningspolitikk, økonomisk historie. Foto: J.C.F. Hifling-Rasmussen, Oslo Museum

 

Klima-vitenskap og politikk, klimaforhandlinger, karbonregnskap og -økonomi,  energipolitikk, bærekraftig transport, miljøkontroverser
Foto: Push Architecture, Flickr
Publisert 13. sep. 2010 10:30 - Sist endret 8. aug. 2022 10:51