English version of this page

Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur (VTK)

VTK-gruppen undersøker utfordringer og problemer knyttet til produksjon av vitenskap og teknologi i samfunnet gjennom historiske og samtidige studier. Gruppen er interdisiplinær.

Gruppen deler et fokus på kunnskap og kunnskapsproduksjon som hovedsaklig kulturell og materiell praksis. Forskningen omfatter studier av sammenhengen mellom vitenskap, ekspertise, regulatorisk politikk, markeder, utøvere og lekfolk. Dette handler om å studere hvordan ting er regulert i dagens kunnskapssamfunn, og det handler om hvordan relasjonen mellom vitenskap og samfunn har endret seg historisk. Empirisk sett fokuserer vår forskning på natur-kultur spørsmål, miljøproblemer og spørsmål om risiko.

VTK-gruppen på TIK forsker innen teknologi- og vitenskapsstudier, som på engelsk kalles Science and Technology Studies (STS). Forkortelsen STS benyttes også på norsk.

Forskere i STS-feltet studerer hvordan vitenskap og teknologi skapes, blir institusjonalisert og involvert i politikk. Vitenskap og teknologi blir studert som kulturelle og materielle praksiser som er formet av samfunnet i samspill med den sosiale og politiske virkeligheten. STS-feltet ble institusjonalisert på slutten av 1960-tallet som følge av voksende bekymring i mange land rundt bruken av vitenskapelig kunnskap i politikk. Teknologi- og vitenskapsstudier er knyttet til en lang tradisjon innen historie og samfunnsfag.

STS-forskere har særlig fokus på:

  • Hvordan vitenskapelige og teknologiske gjenstander produseres.
  • Hvordan vitenskapelig kunnskap blir brukt i samfunnet.
  • Hvordan vitenskapelig kunnskap samspiller med andre kunnskapsformer via politiske beslutninger.

 

Prosjekter

Studieprogrammer

 

Publisert 13. sep. 2010 10:30 - Sist endret 16. jan. 2019 09:19