Deltakere i Innovasjon

Navn Telefon E-post Emneord
Allan Dahl Andersen Førsteamanuensis +47 22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Infrastrukturer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Markus Michaelsen Bugge Førsteamanuensis +47 22841640 +47-97665242 m.m.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Fulvio Castellacci Instituttleder +47 22841628 fulvio.castellacci@tik.uio.no Economics of innovation, R&D and innovation policy, Economic growth and development, Innovation in industries, Innovation in firms, Well-being
Dimitra Chasanidou Postdoktor +47 22841649 dimitra.chasanidou@tik.uio.no Innovasjon, bærekraftig utvikling, Innovasjonssystemer
Lars Martel Antoine Coenen Professor II l.m.a.coenen@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Klimautfordringer, bærekraft, Økonomisk geografi
Jørgen Finstad Stipendiat jorgen.finstad@tik.uio.no
Jakoba Sraml Gonzalez
Magnus Gulbrandsen Professor +47 22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Ingrid Helene Johnsen Rådgiver +47 22841603 i.h.johnsen@tik.uio.no
Joar Kvamsås Stipendiat joar.kvamsas@tik.uio.no
Tercio Avila Pinho Filho Student t.a.p.filho@tik.uio.no
Hilde Andrea Nykamp Postdoktor +47 22841617 h.a.nykamp@tik.uio.no
Frauke Gerdes Rohden Stipendiat f.g.rohden@tik.uio.no
Helge Ryggvik Forsker +47 22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Helse Miljø og Sikkerhet, Kunnskapsøkonomi, Risiko, Energipolitikk, Økonomisk historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Trust Saidi Postdoktor +47 22841639 trust.saidi@tik.uio.no
Artur Santoalha Postdoktor artur.santoalha@tik.uio.no Innovasjon
Erlend Osland Simensen Forsker e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Eili Skrivervik
Nhat Strøm-Andersen Postdoktor +47 22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Elisabeth M.C. Svennevik Prosjektleder +47 22841630 e.m.svennevik@energi.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Julia Szulecka Forsker +47 22856082 julia.szulecka@tik.uio.no
Silje Maria Tellmann Postdoktor +47 22841608 s.m.tellmann@tik.uio.no
Taran Mari Thune Professor +47 22841634 t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer