English version of this page

Innovasjon

Innovasjonsgruppen er et internasjonalt ledende fagmiljø for studier av forskning og innovasjon. 

Vi forsker på kunnskaps- og teknologiutvikling og innovasjon i vid forstand, og betydningen av slike aktiviteter for økonomisk og samfunnsmessig utvikling.

Forskning innen fire hovedtema:

  • Forsknings- og innovasjonspolitikk
  • Økonomiske og samfunnseffekter av forskning og innovasjon
  • Organisering og ledelse av forskning og innovasjonsprosesser
  • Industriell og samfunnsmessig omstilling

 

Forskningsprosjekter og –resultater

Innovasjonsgruppa er vert for to tverrinstitusjonelle forskningssentre:

          Intransit (kommer) 

 

 

Innovasjonsgruppen har en stor portefølje av forskningsprosjekter- de fleste finansiert av Norges Forskningsråd og EU, men også fra private og offentlige virksomheter.

 

Utdanning, kommunikasjon og samfunnskontakt

Innovasjonsgruppa er ansvarlig for all undervisning og veiledning for masterstudenter som jobber med innovasjonsrelaterte tema:

Vi tilbyr utdanning på PhD-nivå på våre områder. Innovasjonsgruppa har til enhver tid ca. 20 PhD kandidater.

 

Innovasjonsgruppen har jevnlig seminarer og andre arrangementer som er åpne for alle, og bidrar ofte i samfunnsdebatten

 

Foto: Stuck in Customs (Some rights reserved)

 

Publisert 13. sep. 2010 10:31 - Sist endret 21. jan. 2019 13:36