English version of this page

Innovasjon

Innovasjonsgruppen er et internasjonalt ledende fagmiljø for studier av forskning og innovasjon. Vi forsker på kunnskaps- og teknologiutvikling og innovasjon i vid forstand, og betydningen av slike aktiviteter for økonomisk og samfunnsmessig utvikling.

Forskning innen fire hovedtema:

  • Forsknings- og innovasjonspolitikk
  • Økonomiske og samfunnseffekter av forskning og innovasjon
  • Organisering og ledelse av forskning og innovasjonsprosesser
  • Industriell og samfunnsmessig omstilling

Forskningsprosjekter og –resultater:

Innovasjonsgruppa er vert for to tverrinstitusjonelle forskningssentre:

          

 

 

Innovasjonsgruppen har en stor portefølje av forskningsprosjekter- de fleste finansiert av Norges Forskningsråd og EU, men også fra private og offentlige virksomheter.

Utdanning, kommunikasjon og samfunnskontakt:

Innovasjonsgruppa er ansvarlig for all undervisning og veiledning for masterstudenter som jobber med innovasjonsrelaterte tema:

Vi tilbyr utdanning på PhD-nivå på våre områder. Innovasjonsgruppa har til enhver tid ca. 20 PhD kandidater.

 

Innovasjonsgruppen har jevnlig seminarer og andre arrangementer som er åpne for alle, og bidrar ofte i samfunnsdebatten

 

Foto: Stuck in Customs 

Publisert 13. sep. 2010 10:31 - Sist endret 8. aug. 2022 10:57