Forskergrupper

På TIK jobber vi med forskning som ofte foregår på tvers av disiplinære grenser, og i samarbeid med forskningsmiljøer og brukere nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen på TIK er organisert i to velrenommerte forskningsgrupper, og forskning og undervisningsaktivitet foregår også på tvers av disse: Gruppen for innovasjonsstudier og gruppen for teknologi og vitenskapsstudier (STS). 

Publisert 17. jan. 2019 13:13 - Sist endret 4. okt. 2019 16:21