Ny artikkel om havpolitikk

Havet er tema i stadig voksende bunke av politiske dokumenter. Hvordan beregner disse dokumentene havets verdier, og hvilken betydning får beregningene for hvordan havet forvaltes?

I denne artikkelen analyserer TIK-forskerne Hilde Reinertsen og Kristin Asdal nye politiske dokumenter om havet fra den norske regjeringen, norske forskningsmiljøer og OECD. De ser særlig på forholdet mellom natur og økonomi: Hvordan beregner rapportene havets verdier, og hvordan forsøker de å balansere hensyn til vekst og vern, verdiskaping og bærekraft?

Artikkelen inngår i nyeste nummer av Arr - Idéhistorisk Tidsskrift, som har tema Havet. En rekke artikler belyser hvordan har havet blitt forstått og forvaltet, historisk og i dag.

Referanse: Reinertsen, Hilde og Kristin Asdal 2018. «Ikke lenger uberegnelig og regjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske dokumenter.» I Arr. Idehistorisk tidsskrift, årgang 30, nr. 3-4.

Link til tidsskriftets hjemmeside

By Hilde Reinertsen
Published Jan. 25, 2019 2:39 PM - Last modified Jan. 25, 2019 2:39 PM