Participants in Samhandling for forskning og innovasjon i hovedstadsregionen