Participants in Transformasjoner og Innovasjoner / Transformations and Innovations