Arendalsuka 2022: Hvordan får vi ny norsk teknologi til å lykkes i den internasjonale konkurransen?

Senterleder Taran Thune deltok i debatten arrangert av Innovasjon Norge under Arendalsuka, sammen med næringsminister Jan Christian Vestre, Kristin Skogen Lund (konsernsjef, Schibsted), Kristian Jul Røsjø (CEO, Antler Norway), Per-Ivar Nikolaisen (redaktør, Shifter), og Håkon Haugli (administrerende direktør, Innovasjon Norge). Moderator var Eva Camerer (direktør av strategisk stab, Innovasjon Norge). 

Image may contain: Sky, Shoulder, Sleeve, Gesture, T-shirt.
Kristin Skogen Lund (t.v.) og Taran Thune deltok på Innovasjon Norges debatt under Arendalsuka 2022. Foto: Anita Arntzen

- Hvordan får vi ny norsk teknologi til å lykkes i den internasjonale konkurransen? 

Utgangspunktet for debatten er den viktige rollen som nye teknologibedrifter spiller i den store grønne og digitale omstillingen av norske økonomi. Mer enn etablerte virksomheter bryter disse bedriftene opp etablerte økonomiske strukturer og tvinger frem utvikling og radikal innovasjon på tvers av etablerte praksiser og bransjegrenser. Å få til internasjonal vekst i de nye næringene er nøkkelen til fremtidens næringsstruktur og eksport. Et modent økosystem for vekst kan her bidra med viktige ressurser.

Det norske økosystemet er i positiv utvikling, men vi ligger likevel langt bak land vi liker å sammenligne oss med. Hvordan kan vi bidra til at flere bedrifter lykkes internasjonalt? Har vi det systemet vi trenger i Norge?

Se opptak av debatten her.

 

Published Aug. 31, 2022 2:12 PM - Last modified Aug. 31, 2022 2:12 PM