Forhåndsgodkjenning av utdanning i utlandet

En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utdanningen fra utlandet kan bli godkjent som del av studieprogrammet ved UiO, og er viktig for at du skal få støtte fra Lånekassen.

NB! Les egen informasjon for studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Hvem skal ikke søke om forhåndsgodkjenning?

Hvis du reiser på en av utvekslingsavtalene til UiO trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Opplysninger om ditt utvekslingsopphold hentes ut av Lånekassen elektronisk når du søker om lån og stipend. Du mottar en e-post når dette er registrert ved Universitetet i Oslo.

Hvis du ønsker å få godkjent emner fra utvekslingen som annet enn frie emner i studieprogrammet, må du kontakte SV-info for veiledning om emnene kan godkjennes.

Hvem må søke om forhåndsgodkjenning?

  • Studenter som reiser til utlandet på egen hånd uten å bruke en av utvekslingsavtalene til UiO.
  • Studenter som skal ta sommerkurs i utlandet.

Hvordan søker du?

Du må fylle ut søknadsskjema og laste opp dokumentasjon.

Dokumentasjon som skal lastes opp:

  • emnebeskrivelser
  • pensumlister hvis tilgjengelige
  • opptaksbrev (kun hvis du reiser på egen hånd uten å bruke en av UiOs utvekslingsavtaler)

Søknadsskjema (bokmål)

Søknadsskjema (nynorsk)

Behandlingstid

Du får svar på søknaden din innen en måned. Dersom saksbehandlingstiden tar lenger tid, skal saksbehandler gi deg beskjed om det.

Vedtaksbrevet sendes til din digitale postkasse eller per post.

Endelig godkjenning

Når du kommer hjem, må du søke om endelig godkjenning for å få godkjent emnene i studieprogrammet ditt.

Spørsmål?

Kontakt SV-info

Publisert 24. sep. 2010 12:00 - Sist endret 26. apr. 2021 10:03