UiO:Norden masterstipender

Sammen med Foreningen Norden, deler UiO:Norden ut 6 stipender à 25 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk slik det er skissert i Programnotatet og Programplanen.

Vi ønsker prosjekter som interesserer seg for nordiske erfaringer, nordiske modeller eller ulike Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt. Blant annet ønsker vi å få belyst nye sider ved nordiske modellers dilemmaer, utfordringer og bærekraft, så vel som ulike former for nordisk samarbeid og hvordan Norden oppfattes utenfra.

    Søknadsfrist 1. november 2020.

    Her finner du mer om krav til søknad, kriterier og søknadslink.

    Publisert 6. okt. 2020 09:21 - Sist endret 6. okt. 2020 09:24