NEXPO - masterstipend

Ekspertene – blir de mektigere? Forskningsprosjektet Experts in Nordic policy-making – increasingly powerful? (NEXPO) er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av UiO:Norden og med partnere og forskere i Norge, Sverige, Danmark og Finland og ved ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo.

EXPO utlyser stipend til studenter som vil skrive masteroppgave om ekspertkunnskapens rolle og ekspertenes politiske makt i nordiske land med fokus på offentlige utvalg og utredninger.

Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke.

Temaer NEXPO er særlig interessert i masteroppgaver knyttet til et eller flere av følgende temaer:
1) Offentlige utvalgs innflytelse på politiske beslutninger, inkludert kvantitative analyser av innflytelse basert på et datamateriale som NEXPO-prosjektet er i ferd med å samle inn.
2) Rollen til ekspertutvalg under koronakrisen og forholdet mellom ekspertkunnskap og verdivurderinger i koronahåndteringen.
3) Sammenligning mellom nordiske land når det gjelder offentlige utvalgs rolle og innflytelse.

Søknad Søknadsfrist: 1. august 2021

Søknaden skal inkludere:
- Søknadsbrev der du angir temaet du vil jobbe med, og kort om hvorfor og hvordan (1-2 sider)
- CV (inkludert informasjon om pågående studier og referanser)
- Karakterutskrifter
- En akademisk tekst du har skrevet (for eksempel en bachelor- eller emneoppgave)

Søknaden sendes til cathrine.holst@sosgeo.uio.no
(skriv «Søknad på NEXPOs masterstipend» i emnefeltet)


Rettigheter og plikter
Som mottaker av NEXPOs masterstipend har du følgende plikter og rettigheter:
- Levere masteroppgave i løpet av 2022.
- Ha en av NEXPOs forskere som veileder eller biveileder.
- Du mottar et stipend på 15 000 kr.
- Du har rett til å ha en av forskerne som er tilknyttet NEXPO som veileder eller biveileder.

Valg av veileder eller biveileder blant NEXPOs forskere gjøres i samråd med NEXPOs prosjektledere. Endelig tema for oppgaven, problemstilling, metode osv., gjøres i samråd med veiledere. Spørsmål

Har du spørsmål, kontakt Cathrine Holst: cathrine.holst@sosgeo.uio.no.
Holst er prosjektleder på NEXPO sammen med Johan Christensen: j.christensen@fgga.leidenuniv.nl

Publisert 26. mars 2021 12:03 - Sist endret 22. juni 2021 09:37