IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi lyser ut stipender til studenter som ønsker å skrive masteroppgave om integrering. Søknadsfrist: 27. mai 2022

 

IMDi har to søknadsfrister for masterstipend-ordningen for 2021/2022: 10. november 2021 og 27. mai 2022.  I 2021/2022 vil studenter fra UiO prioriteres, men studenter fra andre universiteter er også velkomne til å søke.  

Hvert stipend er på 20 000 kroner. 15 000 kroner utbetales ved innvilget søknad. De resterende 5 000 kroner utbetales ved bestått eksamen, forutsatt at oppgaven leveres innen rimelig tid.

Stipendet skal stimulere studenter til å skrive masteroppgaver som er relevante for IMDi. IMDi vil både være interessert i problemstillinger som knyttes direkte til IMDis egne virkemidler (som for eksempel introduksjonsprogrammet eller minoritetsrådgiverordningen), og andre problemstillinger innenfor det bredere integreringsfeltet.

Avhengig av tema vil IMDi kunne bistå med tilgang til relevant kontaktflate. IMDi kan også innenfor enkelte områder gi tilgang til datamateriale. Studenter som søker, må ha egen veileder.

Ved avsluttet oppgave skal stipendmottaker levere en sides oppsummering med særlig vekt på oppgavens relevans for IMDi. Stipendmottaker skal også være disponibel for å presentere arbeidet for IMDi midtveis og etter gjennomført oppgave.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev på inntil en side om motivasjon og kvalifikasjoner, forventet oppstart og innleveringsfrist.
  • Prosjektskisse på ca 3 sider som inkluderer tema, problemstilling, teoretisk rammeverk og metodisk tilnærming.
  • CV og dokumentasjon på tidligere avlagte eksamener
  • Bekreftelse på opptak til masterprogram ved et universitet/høyskole, samt dokumentasjon på at søker har fått oppnevnt veileder ved sin institusjon.

Søknadene vurderes ut fra:

  • Faglig og samfunnsmessig relevans
  • I hvilken grad søkeren demonstrerer oversikt over det aktuelle feltet
  • Metodeforståelse og gjennomførbarhet
  • Tidligere karakterer, faglig sammensetning og relevant erfaring

Søknaden sendes per e-post til post@imdi.no og IMDis kontaktperson for stipendordningen, Birgit Kvernflaten bkv@imdi.no.

Publisert 8. sep. 2021 09:20 - Sist endret 26. apr. 2022 15:13