Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter lyser jevnlig ut ulike typer stipend for masterstudenter og doktorgradsstipendiater.

Se nettsidene til HL-senteret for mer informasjon om søknadsprosedyren.

Publisert 10. mai 2019 14:15 - Sist endret 21. okt. 2019 08:49