Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Analyse av boligmarkedet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut stipend til studenter som ønsker å skrive masteroppgave om boligmarkedet høsten 2020.

Departementet har anledning til å innvilge to-tre stipend på kr 30 000 per semester. Søknadene vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Alle studenter som er tilknyttet et masterprogram innenfor økonomi eller samfunnsvitenskap, kan søke.

Les mer om stipendet på deres hjemmesider

Publisert 28. feb. 2020 10:12 - Sist endret 28. feb. 2020 10:12