ARENA Senter for europaforskning - masterstipend

ARENA tilbyr stipend og veiledning til studenter som skriver masteroppgave innenfor vårt forskningsfelt. Søkere forventes å levere inn masteroppgaven i løpet av vårsemesteret. Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke.

ARENA Senter for Europaforskning deler årlig ut masterstipender. Stipendet gir studenter arbeidsplass og veiledning.

Søknadsfrist er 1. juni 2021.

Publisert 3. sep. 2018 12:53 - Sist endret 10. mai 2021 11:31