Statsvitenskap

PECOS4010 - Introduction to Peace and Conflict Studies

PECOS4021 - Research Methods

STV1000 - Innføring i statsvitenskap

STV1020 - Metode og statistikk

STV1100 - Politisk teori

STV1200 - Internasjonal politikk

STV1201 - EU som politisk system

STV1240 - International military operations

STV1300 - Komparativ politikk

STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon

STV1510 - Nordic politics

STV1520 - Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag

STV1540 - Innvandring og integreringspolitikk

STV2110 - Politisk filosofi

STV2220 - International Political Economy

STV2230 - International Security Policy

STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

STV2310 - Politics and Development

STV2340 - Holdninger, verdier og politisk atferd

STV2360 - Democratic Institutional Design

STV2400 - Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk

STV2410 - Organisering og reform av offentlig virksomhet

STV4020 - Forskningsmetode og statistikk

STV4020E - Komparative undersøkelser

STV4102B - Normativ politisk teori

STV4158B - Democratic Citizenship

STV4214B - International Environmental Governance

STV4225B - Strategy and Security Policy

STV4227B - Geopolitics and Governance in the High North

STV4228B - Spillmodeller og internasjonalt samarbeid

STV4229B - Foreign Policy Analysis: The European Union

STV4232 – Causes of War in International Politics

STV4242B - Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi

STV4302B – Nationalism and Ethnic Politics

STV4316B - Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier

STV4318B - Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer

STV4324B - The Politics of Poverty

STV4402B – Organizational Design and Administrative Reforms

STV4428B - Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt

STV4429B - Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring

Publisert 13. aug. 2015 14:05 - Sist endret 21. jan. 2019 14:57