Møt opp forberedt til forelesning

I løpet av studietiden tilbringer du mye tid på forelesninger. Hvis du forbereder deg litt, vil du oppleve at du får større utbytte av undervisningen.

  • Ta en titt på undervisningsplanen i forkant  av forelesningen. Hva er tema? Hvilke deler av pensum vil være sentrale?
  • Les igjennom pensum som vil være aktuelt på forelesningen. På den måten vil også forelesningen fungere som repetisjon av noe du allerede har lest før.
  • Skriv ned spørsmål og ting som er uklart.
  • Vær presis, og finn en egnet plass i lokalet. Det kan være lurt å sette seg på én av de fremste radene, der det er lettere å holde fokuset på det som blir sagt og ikke alt annet som skjer rundt deg.
  • Husk at inneholdet i forelesningene ofte kan gi en indikasjon på hva som er eksamensrelevant.

Ved å stille forberedt, lytte, ta notater og stille spørsmål, vil du få større utbytte av forelesningen.

Publisert 27. mars 2012 15:20 - Sist endret 29. apr. 2016 13:50