English version of this page

Innlevering av oppgaver - Institutt for statsvitenskap

Tekniske detaljer

  • Krav til omfang vil variere fra emne til emne. Informasjon om krav til omfang og ordgrense finner du på den aktuelle emnesiden, under "Eksamen". Totalt antall ord skal være inkludert fotnoter, men ekskludert referanser/litteraturliste. 
  • Skrifttype er valgfritt, men må følge en standard som gir ca 375-400 ord per side. Vi anbefaler at det benyttes Times New Roman med punktstørrelse 12.
  • En normal side regnes for å være et A4-ark skrevet med både venstre- og høyremarg, og topp- og bunnmarg på minst 2,5 cm og med halvannen linjeavstand.
  • Alle sider skal nummereres.

Forsiden

På forsiden må du ha med følgende:

  • emnekode og emnenavn
  • semester og årstall
  • kandidatnummer (OBS: du skal ikke skrive navnet ditt noe sted i oppgaven)
  • antall ord (forside, litteraturliste, innholdsfortegnelse, tabell-/figurliste og vedlegg skal ikke telles med)
  • tittel på oppgaven

Slik leverer du oppgaven

Sitat- og kildebruk

Publisert 19. apr. 2016 10:53 - Sist endret 13. sep. 2019 09:05