Motivasjon på arbeidsplassen: Hvilken rolle spiller økonomiske insentiver?

”Fører resultatbasert avlønning til økt motivasjon hos ansatte?”

OADM3090. Våren 2017

Karakter: A

Oppgaven

Du kan lese oppgaven her.

Emneord: (OPA) Offentlig politikk og administrasjon, 3090-nivå (bacheloroppgave)
Publisert 6. apr. 2018 12:42 - Sist endret 5. mars 2019 11:17