Kan organisasjonskultur styres? En kunnskapsstatus om perspektiver på kulturstyring i organisasjoner

«Kan organisasjonskultur styres ovenfra?»

OADM3090. Våren 2017

Karakter: A

Oppgaven

Du kan lese oppgaven her. 

Emneord: (OPA) Offentlig politikk og administrasjon, 3090-nivå (bacheloroppgave), Organisasjonskultur
Publisert 6. apr. 2018 12:39 - Sist endret 6. apr. 2018 12:39