I kjølvannet av teknologien: Organisasjonsendringer ved innføring av velferdsteknologi

«Hvorfor oppstår det behov for endring i organisasjonen ved innføring av velferdsteknologi?»

OADM3090, våren 2017

Karakter: A

Oppgave

Du kan lese oppgaven her.

Emneord: (OPA) Offentlig politikk og administrasjon, 3090-nivå (bacheloroppgave), Organisasjonsendring
Publisert 6. apr. 2018 12:36 - Sist endret 6. apr. 2018 12:36