Holdningsforskjeller til organisasjonsendring

Holdninger til innføringen av elektronisk pasientjournal på sykehus blant leger og ledere

OADM3090. Våren 2017.

Karakter: A

Oppgaven

Denne oppgaven er skrevet av to studenter.

Du kan lese oppgaven her. 

Emneord: (OPA) Offentlig politikk og administrasjon, 3090-nivå (bacheloroppgave), Organisasjonsendring
Publisert 11. apr. 2018 15:44 - Sist endret 11. apr. 2018 15:44