Stipend

SAI studiestipend

Sosialantropologisk institutt har et stipend for masterstudenter som skal reise på feltarbeid.

I høst semesteret faller fristen sammen med eksamensfristen i SOSANT4120 Prosjektutvikling - ca 15. november. Frist 15. mai i vårsemesteret.

Andre stipendutlysninger aktuelle for sosialantropologi master

Universitetet har også flere andre stipender du kan søke på

Publisert 15. mars 2016 13:29 - Sist endret 6. nov. 2020 09:41