Ekstraordinær innleveringsfrist for masteroppgaver høsten 2021

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oppretter en ekstraordinær innleveringsfrist for masteroppgaver høsten 2021. Den ekstraordinære fristen blir 15. september kl 12.00.

Fristen gjelder for samtlige masterprogrammer ved ISS (Sosiologi, Samfunnsgeografi og Organisasjon, arbeid og ledelse) og regnes som innlevering i høstsemesteret 2021.

 

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • ordinær innleveringsfrist for vårsemester 2021 opprettholdes for alle masterprogrammer ved ISS, se semestersider for de respektive programmer 
  • ekstraordinær frist høst 2021 kommer i tillegg til ordinær høstfrist. Det vil altså være to innleveringsfrister høsten 2021.
  • Dersom man benytter seg av den ekstraordinære fristen vil det fremkommer på vitnemålet at graden er oppnådd høsten 2021.

  • Regler for individuell utsettelse finnes her: https://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/

Publisert 1. feb. 2021 10:13 - Sist endret 1. feb. 2021 10:18