Innlevering

1. Fylle ut obligatorisk studieskjema 

  • Fyll ut nettskjema før du leverer oppgaven (blir sendt deg på epost). Minimum to uker før levering.

2. Kontroller at oppgaven oppfyller de formelle kravene

  • Formelle krav til masteroppgaven: se emnesiden til SGO4080 og SGO4090

3.  Inspera 

  • Fra og med våren 2019 leveres oppgaven i Inspera 

4. Lever oppgaven til DUO vitenarkiv 

  • Masteroppgaven skal leveres til DUO vitenarkiv. Dette gjøres i StudentWeb. Biblioteket har laget en veiledning for dette.
  • Du må logge inn med brukernavn og passord, ikke PIN-kode
  • Kvitteringen fra StudentWeb-registreringen sendes studiekonsulent.

5. Meld fra til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om avsluttet prosjekt

  • Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger, som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet, og hva som nå skjer med personopplysningene.
Publisert 3. mai 2016 13:55 - Sist endret 22. feb. 2019 10:22