Masteroppgave i samfunnsgeografi

Nyttige tips for deg som er meldt opp i SGO4080 eller SGO4090

Skrive oppgaven

Feltarbeid

  • Studenter på masterprogrammet i samfunnsgeografi kan søke instituttet om støtte til delvis dekning av utgifter ved feltarbeid i utlandet.

Søk om stipend

Muntlig og sensur

Muntlig eksamen, begrunnelse og klage, se emneside for SGO4080 eller SGO4090

Ønsker du å utsette vitnemål, er fristene for å søke om dette 1. september (høst) og 1. februar (vår). Mer informasjon finner du her.

Levering av masteroppgave

Trenger du noen å snakke med om studiet?

Du kan få studieveiledning med din studiekonsulent, kontakt ekspedisjonen

Møter du andre utfordringer i hverdagen?

Tidligere innleverte masteroppgaver