Frister for innlevering av masteroppgaven

Alle obligatoriske emner og spesialiseringsemner i mastergraden må være bestått før du kan levere masteroppgaven

Normert levering på vårsemesteret

  • 25. mai

Hvis datoen er helge- eller helligdag, er fristen første ordinære arbeidsdag etter datoen.

Levering på høstsemesteret

  • 15. September
  • 20. November

Hvis datoen er helge- eller helligdag, er fristen første ordinære arbeidsdag etter datoen.

 

Forsinket levering

Er du forsinket med masteroppgaven, må du:

  • gi beskjed til studiekonsulenten
  • Melde deg til eksamen i SGO4090 (60 sp)/SGO4080 (30 sp) i StudentWeb og betale semesteravgift det semesteret du skal levere

Du må følge gjeldende progresjonsregler og ivareta studieretten din.

Utsatt frist ved sykdom

Har du vært syk i forbindelse med masteroppgaveskrivingen kan du i visse tilfeller ha krav på utsettelse av masteroppgaveinnleveringen.

Krav til legeerklæring

I legeerklæringen må det stå hvor lenge du har vært syk og prosentvis studieufør (om du f.eks. har vært 50% eller 100% studieufør i sykdomsperioden). Hvor lang utsettelse som kan innvilges er noe som eksamenskonsulenten vurderer i hvert enkelt tilfelle.

Følgende gir ikke utsatt frist

Kortere tids sykdom (mindre enn 1 uke) mer enn en måned før innleveringsfristen, gir ikke grunnlag for utsatt innlevering.

 

Publisert 29. mars 2016 16:45 - Sist endret 22. feb. 2019 10:19