Data- og kildebehandling (NSD)

Instituttet forutsetter at student og veileder begge er kjent med etiske hensyn som gjelder innsamling, oppbevaring og publisering av persondata, deriblant at noen prosjekt må meldes til NSD - Norsk senter for forskningsdata.

Meldeplikt

Prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger må meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Som formell prosjektleder for masteroppgaven skal veileder påse at meldeplikten overholdes der det er aktuelt. Normalt bør du ha drøftet saken med din veileder før du henvender deg til NSD.

 

Meld fra til NSD om avsluttet prosjekt

Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger, som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet når masteroppgaven er levert, og hva som nå skjer med personopplysningene. 

Publisert 29. mars 2016 16:55 - Sist endret 4. sep. 2018 13:02