Masteroppgave i samfunnsgeografi

Skrive oppgaven

Feltarbeid

  • Studenter på masterprogrammet i samfunnsgeografi kan søke instituttet om støtte til delvis dekning av utgifter ved feltarbeid i utlandet.

Søk om stipend

Muntlig og sensur

Muntlig eksamen, begrunnelse og klage, se emneside for SGO4080 eller SGO4090

Levering og trykking

Trenger du noen å snakke med om studiet?

Du kan få studieveiledning med din studiekonsulent, kontakt ekspedisjonen

Møter du andre utfordringer i hverdagen?

Tidligere innleverte masteroppgaver