English version of this page

Digital studieveiledning

- en samtale om studier, muligheter og veivalg.

Hvem kan få digital studieveiledning på SV-fakultetet?

 • Studenter på de fleste studieprogram ved SV-fakultetet. Studieprogrammene som ikke tilbyr digital veiledning tilbyr veiledning over e-post.
 • Personer som vurderer å søke studier ved SV-fakultetet.
 • Vi tilbyr ikke digital veiledning til potensielle masterstudenter.

Hvor er veiledningen?

 • Veiledningen foregår i Zoom med studiekonsulent.
 • Du får tilsendt Zoom-lenke på SMS før veiledningen.
 • En veiledningstime er en uformell samtale mellom deg og veileder om studiene dine.

Vi har taushetsplikt

 • Alle ansatte ved Universitetet i Oslo har taushetsplikt.
 • Vi forteller ikke videre noe du forteller oss på veiledning, og vi forteller heller ikke noen at du har vært på veiledning.

Hva kan du få veiledning om?

Vi tilbyr deg en samtale på 30 minutter der du kan snakke om for eksempel:

 • din utdanningsplan
 • tilrettelegging i studiehverdagen
 • permisjon
 • utveksling
 • karrieremuligheter
 • valg av emner
 • lover og regler du må forholde deg til som student

Hvordan avtaler du veiledningstid?

 • Ring SV-info på 22 85 48 46.
 • Du må avtale tidspunkt på forhånd.

Oversikt over når hvert studieprogram har veiledningstid

Veiledning som er aktuell for flere studieprogram

Målgruppe Tidspunkt
 • Tilrettelegging- lavere grad 
 • Potensielle studenter
 • Studenter uten studierett

Torsdag kl. 9-11 og 12-14

 • Utveksling - generell veiledning & fakultetsavtalene
 • Utveksling -  avtaler ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Fredag kl. 13-15
 • Utveksling - avtaler ved Institutt for statsvitenskap
Mandag kl. 12-14
 • Utveksling - avtaler ved Psykologisk institutt
Tilbyr ikke digital veiledning, men veiledning over e-post. Send e-post til SV-info.
 • Utveksling - avtaler ved Økonomisk institutt
Du avtaler tidspunkt ved å sende e-post til SV-info.
 • Utveksling - avtaler ved Sosialantropologisk institutt
Torsdag kl. 13-15
 • Godkjenning av annen utdanning i studieprogrammer ved Institutt for statsvitenskap
Onsdag kl. 10-12

Veiledning for studenter på et bestemt studieprogram

Målgruppe Tidspunkt
 • Sosialantropologi bachelor
 • Social Anthropology master
Torsdag kl. 13-15
 • Statsvitenskap master
Tirsdag kl. 12-14
 • Internasjonale studier
Onsdag kl. 10-12
 • Peace and Conflict Studies
 • Sosiologi master
Onsdag kl. 12-14
 • Statsvitenskap bachelor og årsenhet
 • Utviklingsstudier
Onsdag kl. 13-15
 • Kultur og kommunikasjon 
 • Organisasjon, ledelse og arbeid
Mandag kl. 13-14
 • Sosiologi bachelor og årsenhet
Fredag kl. 12-13
 • Psykologi master
Torsdag kl. 9-12
 • Psykologi profesjon 7.-12. sem
 • Psykologi bachelor
Torsdag kl. 9-11
 • Samfunnsgeografi bachelor
 
 • Economics master
Mandag kl. 12-14
 • Psykologi profesjon 1. - 6. sem 
 • Human Geography master
 • Samfunnsøkonomi bachelor og årsenhet 
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Offentlig administrasjon og ledelse 
Tilbyr ikke digital veiledning, men veiledning over e-post. Send e-post til SV-info.

Forbered deg før veiledningssamtalen

 • For å få størst mulig utbytte av veiledningen anbefaler vi at du før veiledningen leser informasjon på nettsidene om temaet du ønsker å diskutere.
 • Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av studieveilederen, i tillegg til hva vi forventer av deg i veiledningen.

Hvem er din veileder?

 • Du møter din studiekonsulent som veileder i SV-info.
 • Det er også mulig å få veiledning med en medarbeider i SV-info, utenlandskonsulent eller tilretteleggingsansvarlig. 
 • SV-info vil hjelpe deg med å avgjøre om du bør ha veiledning med studiekonsulenten din eller noen andre.

Kontakt oss

SV-info

Publisert 30. mars 2020 10:25 - Sist endret 27. mai 2020 14:37