Bestilling av anbefalingsbrev til utenlandske læresteder

Ved SV-info er det utarbeidet en standardisert anbefaling som kan brukes ved opptak til utenlandske læresteder.

Hva er et anbefalingsbrev?

Ved søking av opptak til utenlandske universiteter, blir det ofte krevet at man legger ved faglige anbefalinger fra vitenskapelig ansatte. Det kan være vanskelig å fremskaffe slike for studentene ved UiO, da lærerne sjelden har god nok kjennskap til enkeltstudentene på lavere grad.

Du må være klar over at du ikke har noe krav på å få en slik anbefaling fra ansatte ved UiO, og i tilfelle du ikke kan vise til relativt gode karakterer, er det mange som vil kvie seg for å skrive anbefalinger.

Standarisert anbefalingsbrev

Ved SV-info er det utarbeidet en standardisert anbefaling som kan brukes ved opptak til utenlandske læresteder.

Anbefalingsbrevet gis kun til SV-studenter på bachelorprogram og årsenhet, eller tidligere studenter som har avsluttet sitt studieprogram på bachelornivå i løpet av de 2 siste årene og skal bruke denne som opptaksgrunnlag til master. Anbefalingsbrevet er på engelsk og består av 3 deler:

1. Generelt anbefalingsbrev med beskrivelse av systemet ved UiO, og informasjon om hvorfor det er vanskelig å få en personlig anbefaling.

2. Oversikt over karakterskala og bruken av denne ved UiO.

3. Karakterutskrift fra hele UiO. Du trenger med andre ord ikke bestille en egen engelsk karakterutskrift.

Hva er behandlingtiden?

Behandlingstiden er inntil 1 uke. Brevet sendes til din semesterregistrerte adresse i StudentWeb.

Bestill anbefalingsbrev (bokmål)

Bestill anbefalingsbrev (nynorsk)

Publisert 13. nov. 2008 10:45 - Sist endret 26. apr. 2021 10:02