Kollokvieordning for nye studenter

Hvis du vil kan du få tildelt en kollokviegruppe som du studerer sammen i høst slik at du blir best mulig forberedt for eksamen. For å få gruppe må du også melde deg på og delta i studiestartuken.

Hva?

 • En av fadderne dine blir kollokviefadder for gruppen din. Han eller hun vil lede kollokviemøtene og hjelpe dere i gang med studiehverdagen. 

 • Kollokviegruppa møtes én gang i uka i ti uker med kollokviefadderen, og oftere på egenhånd om dere vil 

 • Kollokvieordningen er knyttet opp til ett av emnene du skal ha nå i høst, og vil følge et opplegg som er laget for å forberede dere til eksamen 

Målet vårt er at ordningen skal gi deg

 • best mulig forberedelse til eksamen
 • gjøre at du blir en del av studiemiljøet
 • motivasjon og at du skal få gode studievaner
 • en møteplass for sosialt og faglig påfyll

Oversikt over opplegget hver uke (lenkes opp 10. august)

Meld deg på!

 • Du må være med i studiestart for å få kollokviegruppe.
 • Du melder deg på kollokviegruppe i samme skjema som du melder deg på studiestart.
 • Frist for påmelding: 3. august

Påmelding til studiestart

Ordningen tilbys ikke studenter på følgende studieprogram: Kultur og kommunikasjon, sosiologi, utviklingsstudier, samfunnsgeografi. Les begrunnelse

Hva er en kollokviegruppe?

Studenter som ser på en mobil
Mange får mye glede og mestring gjennom å samarbeide med medstudenter i en kollokviegruppe. Foto: Oda Hveem
 • En gruppe med studenter (4-8 stk) som samarbeider om studiene og diskuterer faglige spørsmål.
 • Det vanlige er å være på gruppe med andre som studerer det samme, og å møtes jevnlig gjennom semesteret.
 • Kollokviegruppa kan være en viktig del av studiehverdagen på universitetet hvor det er mindre organisert undervisning og mer egenarbeid.
 • Kollokviegrupper er også positivt for å få en tilknytning til studiemiljøet, det er sosialt i tillegg til faglig. Mange kollokviegrupper samles for middag, lunsj, eller quiz på fritiden. 
 • Kollokvieordningen hjelper deg med å komme i gang med en slik gruppe.

Info for deg som er kollokviefadder

Dine oppgaver og mer info (kommer)

Obligatorisk opplæring for kollokviefaddere

Meld deg på innen 3. august.

Velg tidspunkt og meld deg på (kommer)