Kollokvieordning for nye studenter

Hvis du melder deg på kollokvieordningen får du tildelt en kollokviegruppe som du studerer sammen med gjennom semesteret slik at du blir best mulig forberedt for eksamen. 

Hva?

 • Kollokviegruppen din får tildelt en kollokviefadder som er en student på studieprogrammet du går på. Han eller hun vil lede kollokviemøtene og hjelpe dere i gang med studiehverdagen. 

 • Kollokviegruppa møtes én gang i uka i ti uker med kollokviefadderen, og oftere på egenhånd om dere vil. 

 • Kollokvieordningen er knyttet opp til ett av emnene du skal ha dette semesteret, og vil følge et opplegg som er laget for å forberede dere til eksamen 

Målet vårt er at ordningen skal gi deg

 • best mulig forberedelse til eksamen
 • gjøre at du blir en del av studiemiljøet
 • motivasjon og at du skal få gode studievaner
 • en møteplass for sosialt og faglig påfyll

 

Ukesoversikt

Ukesoversikten er en blanding av uker med fastlagt opplegg og uker hvor det er gruppen som selv skal bestemme hva kollokvietreffene skal inneholde.

I ukene hvor det ikke er satt opp noe i ukesoversikten vil kollokviefadder for eksempel lage en Kahoot, quiz eller diskusjonsoppgave. Vær derfor godt forberedt til kollokvietimene slik at alle deltakere får mest mulig ut av treffene. 

Våren 2022 starter kollokvieordningen i uke 3 eller 4 - info kommer: 

 

Hva er en kollokviegruppe?

Studenter som ser på en mobil
Mange får mye glede og mestring gjennom å samarbeide med medstudenter i en kollokviegruppe. Foto: Oda Hveem
 • En gruppe med studenter (4-6 stk) som samarbeider om studiene og diskuterer faglige spørsmål.
 • Det vanlige er å være på gruppe med andre som studerer det samme, og å møtes jevnlig gjennom semesteret.
 • Kollokviegruppen kan være en viktig del av studiehverdagen på universitetet hvor det er mindre organisert undervisning og mer egenarbeid.
 • Kollokviegrupper er også positivt for å få en tilknytning til studiemiljøet, det er sosialt i tillegg til faglig. Mange kollokviegrupper samles for middag, lunsj, eller quiz på fritiden. 
 • Kollokvieordningen hjelper deg med å komme i gang med en slik gruppe.