Kollokvieordning for nye studenter

Hvis du har meldt deg på kollokvieordningen har du fått tildelt en kollokviegruppe som du studerer sammen i vår slik at du blir best mulig forberedt for eksamen. 

Hva?

 • En av fadderne dine blir kollokviefadder for gruppen din. Han eller hun vil lede kollokviemøtene og hjelpe dere i gang med studiehverdagen. 

 • Kollokviegruppa møtes én gang i uka i ti uker med kollokviefadderen, og oftere på egenhånd om dere vil 

 • Kollokvieordningen er knyttet opp til ett av emnene du skal ha nå i vår, og vil følge et opplegg som er laget for å forberede dere til eksamen 

Målet vårt er at ordningen skal gi deg

 • best mulig forberedelse til eksamen
 • gjøre at du blir en del av studiemiljøet
 • motivasjon og at du skal få gode studievaner
 • en møteplass for sosialt og faglig påfyll

 

Ukesoversikt

Ukesoversikten er en blanding av uker med fastlagt opplegg og uker hvor det er gruppa som selv skal bestemme hva kollokvietreffene skal inneholde.

I ukene uten fast opplegg skal du bruke forberedelsestiden din til å lage for eksempel en Kahoot eller annet, eller å sette deg litt inn i det du studentene leser. Dette er opp til deg, bruk tiden godt.

NB: Ukesoversiktene til profesjonsstudiet i psykologi blir publisert i uke 1.

Psykologi - profesjon (ukesoversikten kommer)

Hva er en kollokviegruppe?

Studenter som ser på en mobil
Mange får mye glede og mestring gjennom å samarbeide med medstudenter i en kollokviegruppe. Foto: Oda Hveem
 • En gruppe med studenter (4-8 stk) som samarbeider om studiene og diskuterer faglige spørsmål.
 • Det vanlige er å være på gruppe med andre som studerer det samme, og å møtes jevnlig gjennom semesteret.
 • Kollokviegruppa kan være en viktig del av studiehverdagen på universitetet hvor det er mindre organisert undervisning og mer egenarbeid.
 • Kollokviegrupper er også positivt for å få en tilknytning til studiemiljøet, det er sosialt i tillegg til faglig. Mange kollokviegrupper samles for middag, lunsj, eller quiz på fritiden. 
 • Kollokvieordningen hjelper deg med å komme i gang med en slik gruppe.