Offentlige tjenester og forvaltning - Side 3

Published Nov. 13, 2013 4:58 PM

Anne Marie Aanerud is a political advisor for The Minister of Agriculture and Food.

Publisert 13. nov. 2013 15:41

Å bidra med fagkompetanse på helhetlig bypolitikk og kollektivtransport er noen av arbeidsoppgavene til Malin Lerudsmoen.

Publisert 12. nov. 2013 15:10

Lars Kristian Øren jobber i Posten.

Publisert 28. mai 2013 15:22

Vibeke jobber i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Publisert 3. mai 2013 11:57

Bent Frøyland Bakken var gjennom mange tester og prøver for å bli aspirant i UD. Hans hovedansvar nå er å forberede utenriksministerens deltakelse i EØS-rådet.

Publisert 18. feb. 2013 09:01

Lisa Pliassova er førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet.

Publisert 8. feb. 2013 09:24

Sosiolog Øystein Lorvik Nilsen jobber med evalueringer og analyseoppdrag i Rambøll Management Consulting.

Publisert 19. juni 2012 10:49

Anders Wittrup har jobbet i Akershus fylkeskommune siden 2008, i Avdeling for regional utvikling med næringsutvikling. Han anbefaler å spisse utdanningen sin inn mot den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).