Offentlige tjenester og forvaltning - Side 2

Publisert 1. mars 2016 11:01

Skule Wigenstad er rådgiver på avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert 10. feb. 2016 14:16

Erik Oftedal er direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Publisert 5. feb. 2016 14:10

Markus Vetrhus er rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og skal snart starte som trainee innenfor planlegging og prosjektledelse i Jernbaneverket.

Publisert 19. okt. 2015 09:34

Per Magnus Mæhle er spesialrådgiver/prosjektleder for Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 21. jan. 2014 17:46

Simon Friis Mortensen er arealplanlegger i Vestby kommune. En liten avdeling gjør at han får delta i alle deler av planleggingsprosessene.

Publisert 7. jan. 2014 16:42

Eivin Winsvold jobber som rådgiver i Vegdirektoratet. Sommerjobb i Statens Vegvesen og deretter samarbeid om masteroppgaven, mener han var medvirkende til at han fikk jobben.