Offentlige tjenester og forvaltning - Side 2

Publisert 27. apr. 2016 10:35

Ine Gjellebæk jobber som samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Publisert 26. apr. 2016 08:29

Magnhild Stavheim Welde er tilbakeføringskoordinator i kriminalomsorgen.

Publisert 13. apr. 2016 09:41

Danel Hammer jobber i NAV

Publisert 1. mars 2016 11:01

Skule Wigenstad er rådgiver på avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert 29. feb. 2016 12:02

Jørn Wichne Pedersen jobber i Utenriksdepartementet.

Publisert 22. feb. 2016 15:11

Oda Torgan er rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Publisert 16. feb. 2016 13:57

Joakim Dyrnes er prosjektleder ved Psykologisk institutt.

Publisert 10. feb. 2016 14:16

Erik Oftedal er direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Publisert 5. feb. 2016 14:10

Markus Vetrhus er rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og skal snart starte som trainee innenfor planlegging og prosjektledelse i Jernbaneverket.

Publisert 1. feb. 2016 13:11

Lars Sutterud jobber hos NAV.

Publisert 1. feb. 2016 12:38

Ingeborg jobber i Helsedirektoratet.

Publisert 23. nov. 2015 13:11

Per Hvattum er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert 21. okt. 2015 12:04

Arne Rolland har jobbet som endringsleder i Utlendingsdirektoratet.

Publisert 21. okt. 2015 11:15

Elisabeth Sem Christensen er prosjektkoordinator ved Plankontoret for Groruddalen.

Publisert 19. okt. 2015 09:34

Per Magnus Mæhle er spesialrådgiver/prosjektleder for Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 16. okt. 2015 10:03

Espen R. Haram er avdelingsdirektør ved Statped.

Publisert 2. okt. 2015 08:24

Magnus Heie Gregersen er fagreferent i sosiologi ved Universitetsbiblioteket.

Publisert 1. okt. 2015 13:41

Robert Feiring har over flere tiår deltatt aktivt i utviklingsarbeid i ulike virksomheter både som intern- og eksternkonsulent.

Publisert 6. juli 2015 14:41

Mari jobber i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Publisert 23. mars 2015 13:07

Heidi Grande er førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 23. mars 2015 12:55

Thomas Buvik er mellomleder i Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Publisert 21. jan. 2014 17:46

Simon Friis Mortensen er arealplanlegger i Vestby kommune. En liten avdeling gjør at han får delta i alle deler av planleggingsprosessene.

Publisert 7. jan. 2014 16:42

Eivin Winsvold jobber som rådgiver i Vegdirektoratet. Sommerjobb i Statens Vegvesen og deretter samarbeid om masteroppgaven, mener han var medvirkende til at han fikk jobben.

Publisert 22. nov. 2013 15:31

Kristin Ulsrud jobber med miljø og klima i Oslo kommune.