Karriereintervjuer - Side 9

Gisle Bruknapp er rådgiver i Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.

Skule Wigenstad er rådgiver på avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).