Karriereintervjuer - Side 5

Skule Wigenstad jobber med rusmiddelforskning.

Elli jobb hos Elevator - en del av Frelsesarmeens rusomsorg.

Julie Bårdsen Tøllefsen jobber med personaloppfølging og personalsaker på UiO.

Petter Refsli jobber med analyse og utredning hos Rambøll Management Consulting.

Sven Larsen er rådgiver i Kirkens Nødhjelp

Synne Dokka jobber med arbeidsmiljø og helse i Arbeids- og sosialdepartementet

Eirin jobber for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Ida Marie Gildestad er trainee i miljøgruppa i Vestlandsforsking

Kjersti Visnes Øksenholt er forsker ved Transportøkonomisk institutt

Mari Svolsbru jobber i sykkelprosjektet til Oslo kommune

Hanna Kvamsås jobber som forsker ved Vestlandsforsking

Silje Hammershaug er prosjektleder i WSP Norge

Hanna Kvamsås jobber som forsker ved Vestlandsforsking

Kjersti Visnes Øksenholt er forsker ved Transportøkonomisk institutt

Ulrike Zamudio-Tveterås er rådgiver hos Riksantikvaren

Ina Smith-Meyer jobber som seniorrådgiver i Unio

Simon Friis Mortensen er arealplanlegger i Vestby kommune.

Markus Vetrhus er rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Ingvild Kavli er prosjektleder i Oslo og Omland Friluftsråd.

Ine Gjellebæk jobber som samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.