Karriereintervjuer - Side 2

Foto: privat

Stine jobber for Sex og Politikk.

Ena jobber i PR-byrået Zynk.

Edvard jobber i Studentparlamentet ved UiT - Norges arktiske universitet.

Ida jobber ved Senter for hav og Arktis.

Tonje jobber med å forbedre velferdsteknologi i Oslo kommune.

Mathias jobber i Norsk presseforbund.

Alisa jobber i Telenor.

Souhail jobber i Justis- og beredskapsdepartementet.

Synnøve jobber i Elbilforeningen.

Hilde jobber i Fellesrådet for Afrika.

Håvard jobber for konsulentfirmaet SIGNAL.

Saad Hashi er gründer og styreleder i Atlas kompetanse.

Saad startet bedrift som hjelper flyktningefamilier.

Christoffer jobber hos Gambit Hill & Knowlton.

Eline jobber i DNB.

Idun jobber i Storebrand.

Ragnhild jobber i Statsbygg.

Kristin jobber i Oslo kommune. 

Silje jobber i Teknologirådet. 

Kristin jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Emilie jobber hos Knowit Experience.