Karriereintervjuer - Side 13

Jonas Hellan Larsen jobber i Christiania Personell. Her bistår han bedrifter med nyansettelser og vikarleie. Deltidsjobben under studiene satte ham på sporet av denne karrieren.

Simon Friis Mortensen er arealplanlegger i Vestby kommune. En liten avdeling gjør at han får delta i alle deler av planleggingsprosessene.

Eivin Winsvold jobber som rådgiver i Vegdirektoratet. Sommerjobb i Statens Vegvesen og deretter samarbeid om masteroppgaven, mener han var medvirkende til at han fikk jobben.

Tine Andrea Prøitz er koordinator for Mannstelefonen, Norges eneste krise- og rådgivningstelefon for menn.

Mariya Simon er trainee i Dacon AS - et selskap som produserer og importerer sikkerhetsrelaterte produkter.