Karriereintervjuer - Side 11

Mette jobber i Karrierehuset.

Christian Koyama Poppe er analytiker i UNICEF.

Per Hvattum er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Karl-Martin Høie er HR-konsulent i EY.

Marie er prosjektkoordinator hos Kjeller Innovasjon.

Prosjektmedarbeider i OREEC - Oslo Renewable Energy and Environment Cluster.

Arne Rolland har jobbet som endringsleder i Utlendingsdirektoratet.

Elisabeth Sem Christensen er prosjektkoordinator ved Plankontoret for Groruddalen.

Per Magnus Mæhle er spesialrådgiver/prosjektleder for Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus.

Espen R. Haram er avdelingsdirektør ved Statped.

Tone Rose Todalshaug er fagansvarlig i HR Norge.

Vilde Blix Huseby er journalist i Vårt Land.

Magnus Heie Gregersen er fagreferent i sosiologi ved Universitetsbiblioteket.

Robert Feiring har over flere tiår deltatt aktivt i utviklingsarbeid i ulike virksomheter både som intern- og eksternkonsulent.

Jonas Archer er prosjektkoordinator i Simula Research Laboratory.

Mari jobber i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Martha Lynne jobber i NAV

Katrine jobber med EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Stipendiat hos Senter for utvikling og miljø.

Sigrid Møyner Hohle er forsker ved Simula Research Laboratory.