Ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Organisasjonskonsulent

 • gjøre administrative oppgaver i organisasjonen
 • bidra i planlegging og gjennomføring av kurs for ansatte/medlemmer
 • oppfølging og drift av medlemsregister
 • bistå i utredning og strategiarbeid
 • yte service for medlemmer og andre interessenter
 • jobbe med prosjekter

Prosjektleder

 • planlegging og organisering av organisasjonens aktiviteter
 • jobber for økt engasjement rundt organisasjonens virke
 • skrive søknader for støtte- og tilskuddsordninger
 • møte samarbeidspartnere og koordinere aktiviteter
 • utarbeide kurs og seminarer for medlemmer og andre eksterne

Regionkoordinator/konsulent

 • pleie kontakt med og støtte lokallag
 • drifte og koordinere organisasjonens nettverk av samarbeidspartnere
 • jobbe opp mot fylkeskommune og annen myndighetskontakt
 • jobbe strategisk for å mobilisere og øke engasjement
 • sikre administrative rutiner og dokumentasjon

Medlemskonsulent

 • lage vervekampanjer
 • administrere medlemskap
 • holde foredrag
 • følge opp lokallag og frivillige
 • lage undervisningsopplegg til skoler

Vervekoordinator

 • rekruttere nye medarbeidere
 • bemanning av vaktlister
 • organisere jobbhverdagen til medarbeiderne
 • organisere reiser
 • personalansvar (lønn, sykemeldinger og annen oppfølging)
 • holde opplæring og kurs for nye medarbeidere

Informasjonskonsulent

 • lage nyheter og andre saker for organisasjonens websider
 • følge med i nyhetsbildet
 • utarbeide kampanjemateriell
 • bidra i utarbeidelse og gjennomføring av kommunikasjonsstrategier
 • lage og sende ut nyhetsbrev til medlemmer
 • vedlikeholde og følge opp medlemsdatabaser
Publisert 1. apr. 2014 14:40 - Sist endret 29. apr. 2014 15:32