Søk på høstens emner

Fra 1-7. juni må du søke på emner du skal ta høsten 2018. Dette gjelder ikke studenter som får opptak høsten 2018.

Søk innen 7. juni

 • Det har ingen betydning når du søker plass på emner i perioden 1-7. juni. Det er ikke førstemann til mølla.
 • Du blir prioritert på emner som inngår i studieprogrammet ditt.
 • 30 studiepoeng per semester regnes som fulltidsstudier.
 • Det er begrenset plass på emner. Du skal kun søke plass på emner du skal ta.
 • Du får vite hvilke emner du får plass på innen 12. juni.

Slik blir du prioritert

 • Du blir prioritert på emner ut fra rangeringspoeng.
 • Rangeringspoengene beregnes ut fra hvilken kategori emnet ligger i utdanningsplanen din i Studentweb.
 • Emnet må ligge i riktig kategori for at du skal få riktig antall rangeringspoeng.
 • Obligatoriske emner skal ligge i utdanningsplanen automatisk, men du må selv legge til valgbare emner. Et emne i 40-gruppen skal for eksempel ikke ligge som et fritt emne, da frie emner har færre rangeringspoeng enn emner i en 40-gruppe.
 • Hvis emnet ikke ligger i utdanningsplanen din, får du ingen rangeringspoeng. Studentweb vil oppfatte dette som at du skal ta et emne som ikke er en del av studieprogrammet ditt.

Slik gjør du det i Studentweb

Logg inn i Studentweb

 • Sjekk at undervisning og eksamen ikke kolliderer. Du finner timeplan og eksamenstidspunkt på semestersiden til emnet.
 • Legg til emner i din utdanningsplan: Velg "Legg til emner" ved "Høst 2018". Trykk "Velg".
 • Søk på undervisning: I emner med seminarundervisning må du legge inn tre prioriterte seminargrupper. Du er ikke garantert plass på et av dine ønsker.
 • Kontroller hvilke emner du har søkt på under "Aktive emner".

12. juni: Sjekk om du har fått plass

 • Sjekk hvilke emner og eventuelt hvilke seminargrupper du har fått plass på under «Aktive emner».
 • Om du ikke får plass på en av dine tre prioriterte seminargrupper, kan du i noen tilfeller søke om bytte av seminargruppe.
 • Hvis du ikke ønsker å ta et emne likevel, må du melde deg av.

13. juni - 16. august: Andre søkeperiode

 • Hvis du ikke søker innen 7. juni, må du søke på emner i perioden 13. juni - 16. august.
 • Søker du i denne perioden vil du fortsatt bli prioritert på emner ut fra rangeringspoeng.
 • Du får først vite om du får plass på emnene du har søkt 20. august.

Nye studenter skal søke i august og får hjelp til dette i studiestartsuken.

21. august: Enkeltemneopptaket åpner

 • Fra 21. august kl. 9 kan du registrere seg på emner med ledig kapasitet.
 • Du er ikke garantert at det er ledig plass på emnene du ønsker å ta.
 • Emner fylles opp fortløpende etter førstemann-til-mølla-prinsippet
 • Hvis du ikke får plass på emner, risikerer du å bli forsinket i studieløpet ditt.

1. september: Siste frist for

Fristen håndheves strengt.

Du bør registrere deg i Studentweb og betale semester- og Kopinor-avgiften i god tid før 1. september, slik at Lånekassen kan hente opplysninger fra UiO om din studentstatus og du kan få eventuelt lån og stipend.

UiOs oversikt over frister for undervisningsopptak. Vær oppmerksom på at det kan være andre frister for emner som tilbys av andre fakultet.

Spørsmål?

Ta kontakt med SV-info.

Publisert 1. juni 2018 00:01