Informasjon og sommerhilsen fra SV-fakultetet

Kjære SV-student

Tusen takk!

Vi er snart ferdig med et krevende semester. Før dere går ut i ferie vil jeg på vegne av hele fakultet takke for at dere har vært så konstruktive, tålmodige og imøtekommende. Jeg er imponert over hvordan dere som studenter har tilpasset dere og gjort det beste ut fra forutsetningene.

Smittevern

Universitetet i Oslo må ta hensyn til smittevern høsten 2020. Regelen om 1-metersavstand for sosial distansering vil være gjeldende, og vi er ansvarlige for å vite hvem som oppholder seg hvor for å kunne bidra til smittesporing. Dette vil ha en innvirkning på hvordan vi bruker våre lokaler og campus fremover og utover høsten. Både studiestart og undervisningen må derfor skje med hensyn til å holde oss og befolkningen i Oslo trygge og friske.

Hva skjer høsten 2020?

Vi har jobbet og jobber fortsatt med planleggingen av det kommende semester. Semestersidene for høsten er nå publisert, og du kan fra og med i dag, 10. juni, søke plass på høstens emner.

Det er fortsatt en del som er usikkert. Koronasituasjonen er stadig i endring, og retningslinjene fra myndighetene oppdateres fortløpende. I en slik situasjon er det vanskelig å gi god og forutsigbar informasjon, og jeg har stor forståelse for at dette kan oppleves som frustrerende.

I planleggingen av høstsemesteret har vi lagt vekt på å bygge videre på det vi har vi har lært i vår. Det ser ut som at de tøffe tiltakene i vår har gitt oss muligheter til å planlegge for flere fysiske treff på campus. Dette gjelder spesielt for mindre grupper som seminarer og kollokviegrupper.

Det vi så langt har besluttet og planlagt for høsten er blant annet:

  • Store forelesningen må i stor grad foregå digitalt.
  • Flere institutter kommer til å organisere kaffemøter og faglige treff mellom studenter og ansatte i Zoom eller tilpassede møterom.
  • Undervisere vil tilrettelegge for at det opprettes kollokviegrupper i Canvas, slik at det blir enklere å treffe hverandre for faglig samarbeid.

Hjelp oss med å få det digitale studietilbudet bedre!

Vi har laget en undersøkelse som vi ønsker at du skal svare på. Undersøkelsen vil vi bruke for å forbedre undervisningen med fokus på de digitale tjenestene Universitetet i Oslo bruker.

Du kan svare innen 31. juni. 

Blir det studiestart?

Ja, så klart blir det studiestart! Dette er et svært viktig tiltak for å sikre at nye studenter trives og ikke minst lærer her på fakultetet.

Vi ønsker at de nye studentene våre skal bli kjent med UiO, få gode studievaner og blir kjent med sin nye tilværelse. SV-fakultetet starter derfor opp en ny ordning med kollokviefaddere på lavere grad høsten 2020. Det å være kollokviefadder er en lønnet stilling, hvor du vil ha ansvar for å arrangere kollokvietreff for en gruppe i 10 uker. Du må også være frivillig fadder i hele studiestartuken.

Søk på stillingen som kollokviefadder!

Vi har også planlagt en rekke andre tiltak, både digital og fysisk, som skal sikre kvalitet og tilhørighet for studentene våre.

Derfor, kjære studenter; når dere nå går ut i ferie kan dere allerede begynne å glede dere til høsten! Det er all grunn til å regne med at den blir bedre enn våren, både når det gjelder undervisningen og det sosiale rundt studiesituasjonen.

 

Vennlig hilsen,

Trine Waaktaar

Studiedekan SV-fakultetet

Publisert 10. juni 2020 09:07 - Sist endret 10. juni 2020 09:14