Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus er uten strøm 21. oktober fra kl. 18-23

Det skal utføres nødvendig arbeid på det elektriske anlegget i bygningene. I den perioden kan du oppleve at strømmen blir skrudd av og på.

Vi anbefaler at du ikke benytter bygningene i denne tidsperioden.

Her finner du oversikt over andre bygg som er åpne i denne perioden: https://www.uio.no/om/finn-fram/apningstider/index.html 

Spørsmål?

Kontakt IT-hjelp

 

Power cut in Eilert Sundts house and Harriet Holters house October 21 from 6 pm to 23 pm

The Estate Department will carry out service on the electrical system in these buildings. There will be periods without power from 6 pm to 11 pm.

We recommend you not to use the buildings in this period.

You can find other buildings to use here:  https://www.uio.no/english/about/getting-around/opening-hours/index.html 

Questions?

Contact IT-help

Publisert 21. okt. 2019 09:30 - Sist endret 21. okt. 2019 09:30