English version of this page

Oppussing av Eilert Sundts hus

Deler av Eilert Sundts hus skal pusses opp i perioden 2021-2022. Her får du info om hvordan dette påvirker deg som SV-student.

Ofte stilte spørsmål

Når foregår oppussingen?

Oppussingen foregår fra mai 2021 til august 2022. Ansatte og studenter i 3.-12. etasje må flytte ut av bygget mellom 15. mars og 15. mai 2021. Etasjene skal også tømmes for alt inventar.

Hvilke bygg og rom er berørte?

3.-12. etasje i høyblokken skal tømmes i oppussingsperioden. Andre etasjer skal ikke tømmes, men det vil bli noe støy fra bygningsarbeidene.  

Blir undervisningen flyttet til andre bygg?

Undervisning som foregår i 3.-12. etasje vil blir flyttet. Undervisning som foregår i auditoriene i 1. etasje, går som vanlig.

Hva skjer med lesesalsplassene fra 3.-12. etasje?

Lesesalene i 3.-12. etasje blir stengt i oppussingsperioden. Lesesalene i 3. etasje blir stengt fra 20. juni, men man må regne med noe oppussingsstøy i denne perioden. Rom 351 (PC-stue) åpnes for booking f.o.m. 6. mai.

Informasjon om når de øvrige lesesalene skal tømmes, får du i studieprogramrommet i Canvas.

Her ser du hvilke lesesaler som kan bookes på SV

Her er alternative lesesaler for masterstudenter i oppussingsperioden

Alternative lesesaler som kan brukes er:

  • Lesesal E i 2. etasje på Eilert Sundts hus (reservert for kun masterstudenter fra og med 31. mars 2021)
  • Andre lesesaler i 2. etasje Eilert Sundts hus i tilknytning til læringssenteret
  • Lesesaler på Harriet Holters hus og Harald Schjelderups hus. Mer informasjon om fakultetets lesesaler finner du her.
  • Andre lesesaler som er åpne for alle studenter på UiO, for eksempel på Universitetsbiblioteket.
  • Fra høsten 2021 får fakultetet låne anslagsvis 25-30 lesesalsplasser i 12. etasje på Niels Treschows hus. Mer informasjon vil følge når vi vet når lokalene blir klare for innflytting.

Merk at noen bygg kan ha begrenset tilgang i koronaperioden.

Hvordan får jeg beskjed om endring av undervisningsrom?

Du finner informasjon om hvor du skal ha undervisning i timeplanen din.

Er kantinen og kafeen åpne?

Det er enda ikke bestemt om kantinen og kafeen skal være åpne. Mer informasjon vil følge når dette blir klart.

Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål om oppussingen?

SV-info er kontaktpunkt for spørsmål rundt oppussingen og konsekvensene den har.