Praksis i utlandet etter studiene

Du kan søke om stipend for praksisopphold i Europa etter en bachelor- eller mastergrad.

Bildet kan inneholde: Font, Illustrasjon.

Søknadskrav

  • Erasmus+-stipend for praksis etter studiene kan innvilges til praksis som skal gjennomføres innen 12 måneder etter avsluttet grad. 
  • Du må søke om og få innvilget en søknad om Erasmus praksis innen du har avsluttet graden. 
  • Minimum oppholdslengde for praksisopphold er 2 måneder (60 dager) og maksimum 12 måneder.
  • Du må selv finne frem til en praksisplass. 
  • Du kan ikke søke om stipend til en praksisplass i Norge.

Søknaden

Søknaden sender du til SV-info og må inneholde:

Kontaktinformasjon

Søknadsfrist

15. august og 15. januar i det semesteret du skal på praksis. Søknader mottas forløpende.

Send søknad

Stipend

  • € 500 per måned til Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Irland, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
  • € 450 per måned til andre programland

Du vil først få ca. 70 % av stipendet utbetalt, og det resterende beløpet etter hjemkomst når rapport er levert.

Du kan motta lønn eller annen godtgjørelse fra praksisarbeidsplassen i tillegg til stipendet.

Stipendmidlene deles ut så lenge det er midler igjen.

Når du har fått tilbud om stipend må du sørge for å:

  • være tilstrekkelig forsikret. Vi anbefaler ANSAs forsikringsordning.
  • betale semesteravgift.
  • levere rapport etter endt opphold

Tips til hvor finne praksisplass

Publisert 5. jan. 2017 09:54 - Sist endret 29. nov. 2021 09:43