Praksis i utlandet

I løpet av studietiden din har du mulighet til å opparbeide deg arbeidserfaring gjennom internship i utlandet. Du får ikke betalt lønn, men mange tilbyr et stipend for å dekke noe av kostnadene.

FNs befolkningsfond

SV-fakultetet har en avtale med FNs befolkningsfond, og lyser hvert semester ut praksisplasser ved FNs befolkningsfonds kontorer i Afrika og Asia for masterstudenter.

Sjekk utlysning.

Praktikantstilling hos OECD

SV-fakultetet har en avtale med OECD, og utlyser hvert semester praksisplasser ved OECDs kontor i Paris.

Sjekk utlysning

The Guild

UiO er et av samarbeidsuniversitetene til The guild of european research universities, som nå lyser ut praktikantstillinger i deres kontorer i Brussel. 

Sjekk utlysning

Washington Semester Program

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en utvekslingsavtale med American University Washington som kombinerer studier og utplassering i arbeidslivet.

Programmet har 10 studieretninger, blant annet innenfor politikk, miljø og utvikling, freds- og konfliktstudier, internasjonal handel, historie, jus, journalistikk og teatervitenskap. Nærheten til regjeringen, departementer, internasjonale organisasjoner, NGOer og tenketanker åpner for et stimulerende miljø og muligheter for å knytte kontakter.

Les mer om Washington Semester Program.

AIESEC

AIESEC er en studentdrevet internasjonal organisasjon der lokallagene arbeider med å skape mulighet for internasjonal arbeidserfaring for andre studenter.

Et internship kan vare fra 6 uker til 1½ år og arbeidet man utfører kan variere. Eksempelvis samarbeider AIESEC med lokale NGO’er og studenten kan få mulighet til å utvikle og drive lokalt sosialt arbeid. AIESEC og SV-fakultetet samarbeider for å kunne tilby studentene et best mulig utvekslingstilbud.

Les mer om AIESEC.

Praksis ved en norsk ambassade i utlandet

En del norske ambassader og delegasjoner tilbyr internship. Les mer om studentpraktikantordningen ved norske utenriksstasjoner. Mange av utlysninger blir også lagt ut på Karrieresenterets jobbportal.

Praksis i FN - på egen hånd

FN tilbyr en rekke praksisordninger. En del av praksisplassene blir utlyst via FNs karriereportal, men du finner også en del utlysninger via den enkelte FN organisasjons hjemmessider.

Praksis i utlandet etter studiene

Gjennom Erasmus+ kan nylig uteksaminerte masterstudenter søke om stipend for et praksisopphold i utlandet innen 12 måneder etter avsluttet grad. 

Publisert 3. apr. 2014 13:54 - Sist endret 24. sep. 2020 19:11