Praksis i utlandet

I løpet av studietiden din har du mulighet til å opparbeide deg arbeidserfaring gjennom internship i utlandet. Du får ikke betalt lønn, men mange tilbyr et stipend for å dekke noe av kostnadene.

FNs befolkningsfond (UNFPA)

SV-fakultetet har en avtale med FNs befolkningsfond, og lyser hvert semester ut praksisplasser ved FNs befolkningsfonds kontorer i Afrika og Asia for masterstudenter.

Sjekk utlysning.
 

Internship hos OECD

Students at the University of Oslo can apply for internships at OECD in Paris. The Internship Programme is open for bachelor's and master's students. The Internship Vacancy will be open on a rolling basis, so students can submit their application at any time throughout the year. 

Sjekk utlysning
 

Pan-European Seal 

The Pan-European Seal Professional Traineeship Programme offers a unique opportunity to launch your career and gain valuable insights into what it's like to work in a dynamic, multicultural  and international environment. As a trainee at the European Patent Office, the second largest intergovernmental organisation in Europe, high-achieving university graduates can undertake challenging assignments in a range of departments at the EPO’s headquarters in Munich, Germany. The programme is a 12-months traineeship. 

Sjekk utlysning
 

The Guild

UiO er et av samarbeidsuniversitetene til The guild of european research universities, som nå lyser ut praktikantstillinger i deres kontorer i Brussel. 

Sjekk utlysning
 

Washington Semester Program

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en utvekslingsavtale med American University Washington som kombinerer studier og utplassering i arbeidslivet.

Programmet har 10 studieretninger, blant annet innenfor politikk, miljø og utvikling, freds- og konfliktstudier, internasjonal handel, historie, jus, journalistikk og teatervitenskap. Nærheten til regjeringen, departementer, internasjonale organisasjoner, NGOer og tenketanker åpner for et stimulerende miljø og muligheter for å knytte kontakter.

Les mer om Washington Semester Program.


AIESEC

AIESEC er en studentdrevet internasjonal organisasjon der lokallagene arbeider med å skape mulighet for internasjonal arbeidserfaring for andre studenter.

Et internship kan vare fra 6 uker til 1½ år og arbeidet man utfører kan variere. Eksempelvis samarbeider AIESEC med lokale NGO’er og studenten kan få mulighet til å utvikle og drive lokalt sosialt arbeid. AIESEC og SV-fakultetet samarbeider for å kunne tilby studentene et best mulig utvekslingstilbud.

Les mer om AIESEC.


Praksis ved en norsk ambassade i utlandet

En del norske ambassader og delegasjoner tilbyr internship. Les mer om studentpraktikantordningen ved norske utenriksstasjoner. Mange av utlysninger blir også lagt ut på Karrieresenterets jobbportal.


Praksis i FN - på egen hånd

FN tilbyr en rekke praksisordninger. En del av praksisplassene blir utlyst via FNs karriereportal, men du finner også en del utlysninger via den enkelte FN organisasjons hjemmessider.


Praksis i utlandet etter studiene

Gjennom Erasmus+ kan nylig uteksaminerte masterstudenter søke om stipend for et praksisopphold i utlandet innen 12 måneder etter avsluttet grad. 

Publisert 3. apr. 2014 13:54 - Sist endret 8. feb. 2022 12:49