Workshop: Kompetansekartlegging

Innsikt i hvordan du kan bruke dine kunnskaper og erfaringer på ulike arenaer, fullføring av graden og god faglig forståelse gir deg gode karriere- og jobbmuligheter.

Workshop for avgangsstudenter: Dette kan du tilby arbeidsgiver

Dette er en kompetanseworkshop for deg som er avgangsstudent og som ønsker å bli enda bedre på å sette ord på egen kompetanse, og lurer på hvordan du kan formidle denne kompetansen til en fremtidig arbeidsgiver.

I workshopen vil du få lære mer om hvordan du kan sette ord på egne personlige egenskaper, ferdigheter, kunnskaper og resultater. Dette er informasjon som kan være svært nyttig for å sette opp en god CV og søknad, og for å argumentere godt på jobbintervjuet.

I workshopen besvares spørsmål som:

  • Hvorfor er det lurt å være bevisst på hva jeg kan?
  • Hvordan går jeg frem for å bli mer klar over min kompetanse?
  • Hvordan kan jeg formidle den på en slik måte som gjør at arbeidsgiver ønsker å ansette meg

Kurs høst 2021:

Dato: Tid Studenter Påmelding
18.10.2021 14:15 - 16:00 Bachelor, alle program Canvas
26.10.2021 14:15 - 16:00 Bachelor, alle program Canvas
24.09.2021 12:15 - 14:00 Master (English)
Samfunnsøkonomisk analyse
Economics
Canvas
07.10.2021 10:15 - 12:00 Master
Statsvitenskap
Canvas
13.10.2021 14:15 - 16:00

Master
Human Geography
Sosiologi
Organisasjon, ledelse og arbeid

Canvas
14.10.2021 12:15 - 14:00 Master
Human Geography
Sosiologi
Organisasjon, ledelse og arbeid
Canvas
12.10.2021 10:15 - 12:00 Master, alle program (English) Canvas
04.11.2021 12:15 - 14:00 Master, alle program Canvas


Invitasjon til kurs publiseres på Canvas. 

Publisert 8. jan. 2021 15:28 - Sist endret 3. sep. 2021 13:31