Workshop: Kompetansekartlegging

Innsikt i hvordan du kan bruke dine kunnskaper og erfaringer på ulike arenaer, fullføring av graden og god faglig forståelse gir deg gode karriere- og jobbmuligheter.

Workshop for avgangsstudenter: Dette kan du tilby arbeidsgiver

Dette er en kompetanseworkshop for deg som er avgangsstudent og som ønsker å bli enda bedre på å sette ord på egen kompetanse, og lurer på hvordan du kan formidle denne kompetansen til en fremtidig arbeidsgiver.

I workshopen vil du få lære mer om hvordan du kan sette ord på egne personlige egenskaper, ferdigheter, kunnskaper og resultater. Dette er informasjon som kan være svært nyttig for å sette opp en god CV og søknad, og for å argumentere godt på jobbintervjuet.

I workshopen besvares spørsmål som:

  • Hvorfor er det lurt å være bevisst på hva jeg kan?
  • Hvordan går jeg frem for å bli mer klar over min kompetanse?
  • Hvordan kan jeg formidle den på en slik måte som gjør at arbeidsgiver ønsker å ansette meg

Kompetanseworkshop tilbys til alle avgangsstudenter i høstsemesteret. 
Invitasjon og påmedling til workshop publiseres i programrom på Canvas. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med fakultetets Arbeidslivskoordinator. 

Publisert 8. jan. 2021 15:28 - Sist endret 24. jan. 2022 10:53