Avdelingsingeniør

Mari Svolsbru jobber i sykkelprosjektet til Oslo kommune

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte en midlertidig stilling i Sykkelprosjektet og kom på intervju. Første gang jeg søkte fikk jeg ikke jobben, men jeg ga meg ikke så lett og søkte igjen ved neste anledning.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Noe av det viktigste jeg kunne vise til var erfaringene jeg hadde fra jobben jeg kom fra. For å jobbe med etablering av sykkelinfrastruktur er det ofte nødvendig å redusere arealer dedikert til bil. Det er krevende, politisk kontroversielt, og forutsetter at man er villig til å jobbe i motgang. Jeg kunne demonstrere at dette var noe jeg tålte, var dedikert til, forstod kompleksiteten av og hadde lært mye om i andre prosjekter.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Til daglig samarbeider jeg på tvers i fagmiljøene med planleggingsoppgaver. For å få til god planlegging av sykkelinfrastruktur må man sjekke ut med en rekke fagmiljøer og ha respekt for andre behov som måtte dukke opp. Det krever av meg at jeg er fleksibel og kreativ med problemløsning. Jeg er heldig fordi jeg får muligheten til å foreslå, tegne ut, detaljere og bygge sykkelinfrastruktur. Det er veldig gøy å se det man har jobbet hardt med realisert i byen.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med å legge en kjøreplan for tiltak som skal utføres sommersesongen 2017. Det innebærer at jeg ser over planene vi har og samarbeider med ulike utførere om hvem som skal gjøre hva, og når. Parallelt med dette jobber jeg med å få tiltak formelt godkjent slik at de kan bestilles og igangsettes. Det er mange baller i luften på en gang og det er viktig at ingen formelle trinn overses i prosessen.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

En av de viktigste egenskapene jeg har tilegnet meg som samfunnsgeografistudent er å være komfortabel med å være på besøk i andre fagdisipliner. Det å knytte sammen kunnskap fra landskapsarkitekter, trafikkingeniører og entreprenører gjør at jeg kan planlegge tiltak som oppfyller viktige, og svært ulike, kvaliteter. Samfunnsgeografene på min arbeidsplass bidrar til å få til gode samarbeid. Videre ser jeg at jeg har nytte av å forstå byen og infrastrukturen på ulike skalaer. Dette gjør at jeg kan jobbe på detaljnivå så vel som overordnet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Etter min erfaring er det veldig nyttig å søke seg til en relevant sommerjobb. Jeg hadde sommerjobb i Vegdirektoratet i 2012 og dette var viktig for meg da jeg søkte på stillinger der og i Bymiljøetaten et halvt år senere. Jeg søkte flere jobber i januar før jeg skrev ferdig masteroppgaven min. Intervjutreningen på Karrieresenteret på Blindern var helt glimrende for meg i den prosessen. Selv om det føltes veldig skummelt å søke når jeg enda ikke hadde en grad er jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Ansettelser tar såpass lang tid at man i realiteten kan tiltre på samme tidspunkt som en søker som er i fast stilling. Jobbsøking i innspurt til master er bare å glemme, så hvis man skal søke i forkant må det skje før man går 100% inn i den bobla.

Publisert 2. mars 2017 14:25 - Sist endret 11. mars 2021 14:32